Make your own free website on Tripod.com

 

 

ĐỜI NGƯỜI VÀ SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH LƯ VN
XEM CHỈ TAY
PHÉP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHÉP BÓI BÀI
XEM CHỮ
PHÉP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Trang Chủ                                                       Gởi Ư Kiến  

Quảng Diễn Văn Minh Dịch Lư Việt Nam

          

(Dành cho Học Viên Trung  Cấp )

1. Nhập đề

     Văn Minh Dịch Lư Việt Nam khai mở Kỷ Nguyên mới  từ năm 1965 , Triết thuyết  Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ư Thức được công bố với niềm tự tin ở Chính khí tràn đầy của Dân tộc tạo cán cân quân b́nh cho Văn Minh Cơ khí bạo tàn và Văn Minh Tinh Thần suy đồi.

       Con người là một trong những  Hoá thành trong Vũ trụ Vạn Vật Vô Hữu Sáng tối U linh  không thể phủ nhận Lư trí ẩn tàng  vô h́nh trong Thể xác hữu h́nh của chính ḿnh làm khí cụ  tri ngộ vạn hữu chung quanh , để truy nguyên khảo cổ , để hoàn nguyên  Tri thức chính là vận dụng Tiên Hậu thiên Trí Tri Ư Thức .

      Người Việt Nam vận dụng Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ư để  soi sáng   Vũ Trụ Dịch bằng Ngôn ngữ Việt , bằng Lư giải huyền cơ Biến hóa Vũ Trụ Dịch  với Trí Tri Ư  Việt  Nam  . Lư giải của người Việt Nam về Lư Dịch độc đáo và khác hẳn các Lư giải của các Dân tộc khác nên  gọi là Dịch Lư Việt Nam .

      Lư trí của con người trong mọi thời đại thường thắc mắc : Tại sao có sự Hoá thành Vũ Trụ Vạn Vật ? Hăy theo dơi Tiên Hậu thiên Trí Tri Ư Thức Lư giải :

2. Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ư Việt Nam thắc mắc và Lư giải :

     Khởi từ cái Không Hoàn Toàn Không một  hiện hữu Truy Nguyên  của Lư trí tánh  vừa nhận thức được th́ Tính Hoàn Nguyên của chính Lư trí ấy  lại cho thấy tức thời có một cái Không giống mà hơi khác cái Không cũ đă vừa nhận thức nghiă là cái Không tức thời đă biến thành cái : Có cái Không  . Vậy :

  • KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG  ( Absolut Nul ) là cái KHÔNG  không c̣n tồn tại nữa v́ đă  Biến hoá, Biến đổi,  Biến động,   trùng trùng điệp điệp đă  Hoá Thành ra Vũ Trụ hiện hữu , và chỉ c̣n thường tồn  cái Lư lẽ vĩnh cửu của nó : 

              CÁI MỚI = CÁI CŨ  GIỐNG MÀ HƠI KHÁC

  • Cái Lư lẽ từ KHÔNG biến thành   ngay lập tức và  tức thời ấy trong khoảng không thời giai tức thời cùng lúc chung cùng  mang h́nh ảnh cũ nhưng hơi hơi khác sau khi Biến hóa cho kết quả :

 

KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG + HƠI KHÁC = KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG CỰC

 

  • Cực tính có lư lẽ của nó, Cực không phải là chấm dứt mà là thời lúc  Biến Hóa Luật tuân thủ Lư lẽ để hoá thành Cái Mới manh nha GIỐNG MÀ HƠI KHÁC cái Cũ .

 

KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG + MANH NHA  = KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG CỰC

 

     Như vậy mọi vật đều có LƯ CỰC  nghiă là nếu tới CỰC th́ phải có Biến Hóa .Từ đó nếu  xét về phạm vi cơ học vận hành ta có

 

TĨNH HOÀN TOÀN TĨNH + MANH NHA ĐỘNG  = ĐỘNG TĨNH

   

     Trong tĩnh có Động , trong Động có Tĩnh là vậy .

3. Nguyên Lư của mọi Nguyên Lư

       Tóm lại Trí Tri Ư đă khám phá rằng cái vừa Hóa thành KHTKCỰC  đă ẩn tàng trong nó Cái KHTK và Cái KHTK Manh Nha . Nói cách khác khi h́nh thành THÁI CỰC phải thấy rơ trong cái MỘT vừa h́nh thành ấy trong nó hàm chứa  một cái KHÔNG = ÂM ẩn tàng và một cái CÓ = DUƠNG hiển hiện với Lư lẽ GIỐNG MÀ HƠI KHÁC = ĐỒNG NHI DỊ ; tuy Hai là Một  nhưng Một lại là Hai  với Cực tính ôm ấp Lư lẽ  Đồng Nhi Dị sẵn sàng để Manh Nha Biến hoá Hóa thành , để san xẻ và ban nghĩa lư cho nhau

Đó là Nguyên lư của mọi Nguyên Lư đó chính  là :

YẾU LƯ ĐỒNG NHI DỊ

     

      Là Yếu lư  vận hành trong chính Lư Trí và do chính nó khám phá  soi dẫn cho chính nó một Tiểu Vũ trụ con người vần vũ giống mà hơi khác với Đại Vũ Trụ Đă , đang và măi măi Biến Hoá Hoá Thành .

 

4. ĐỊNH DANH

      Định danh hay sự Đặt tên là t́m một từ ngữ  tượng thanh , tượng ư hay tượng h́nh  và gán  ư nghiă  cho sự vật , sự việc , sự lư  neo cho nó một ư tưởng , ư niệm  sống động  do đó nó có một giá trị truyền thông  giữa con người với con người tùy  khoảng không gian thời gian  , sự tiến hoá này của ngôn từ tuỳ thuộc văn minh  ngôn ngữ nhân loại .

     Định danh như trên chỉ là h́nh thức truyền thông ,là dụng cụ trao đổi  tư tưởng  là đối tượng trong Ngôn Ngữ học  . Nhưng với quan điểm  Dịch Lư  th́ Dịch lư không  khảo sát  như thế mà Truy tầm cái Hữu lư Vô lư của sự Đặt tên đến tận cùng kỳ lư và Vô Tư . Diễn tiến ấy của sự Đặt tên như sau

  • Vạn vật vốn tự nó không có tên .

  • Con người vận dụng Lư trí tánh qua Ư thức, Ư Định,Ư kiến giao hoà với sự vật, sự lư.

  • T́m  phạm vi  cho sự lư và sự vật   .

  • So sánh  Đồng Dị , giống, hơi giống , khác ,hơi khác  để hội lư rồi đặt tên..

       Tại sao có Danh người giầu kẻ nghèo đó chẳng phải là giầu nghèo vốn chỉ là một Sự lư ; bảo là nghèo v́ ít giầu , có một triệu vẫn là nghèo v́ so với  người tỷ phú  ! Cũng thế Sáng tối , Ngu khôn , Thiện ác ,… cũng chỉ là MỘT MÀ HAI , cả hai ban nghiă lư và san xẻ  cho nhau để có tên , có danh ; nếu không có bóng tối làm sao biết có sự sáng …Nhưng nếu câu chấp vào cái danh chết nghiă , bám lấy cái danh hạn hẹp với các quy ước mặc định từ định nghiă  coi đó là tuyệt đối th́ dễ dàng  mê lầm rời xa sự thật, là  khởi điểm cho Nghiệp chướng và tội lỗi ;  làm ǵ c̣n Đức Vô Tư vốn vượt khỏi không thời gian và măi Biến hoá  Biến đổi   .

     Một khi  cái Danh được và bị con người hiểu chết nghiă chính là lúc con người bị thoái hóa trong việc tu tập Hội Lư Cảm thông Thiên Điạ Vạn Hữu . Dịch Lư Việt Nam  ấn chỉ người học Dịch  sau khi thắc mắc tra vấn chính lư trí tính của ḿnh  để vô tư tư lự  chấp nhận được những ǵ có Lư muôn đời và ở khắp mọi nơi

     Xét như vậy  diễn tŕnh đặt tên đă được Lư trí hiểu biết vận dụng Nhất Lư Đồng Nhi Di mà  định danh , so sánh , phân biệt danh lư cho Sự lư Sự Vật  đến tận cùng kỳ lư Vô tư bất thiên bất nhiễm người học Dịch cần truy nguyên Ư Lư mà quán thông  Chiêm nghiệm  .           

  5.  LƯ THÀNH

       Yếu lư Đồng Nhi Dị đơn sơ mộc mạc  nhưng chi ly mầu nhiệm bao trùm và hiện hữu mọi nơi, mọi lúc từ giống mà hơi khác đến hơi hơi  khác nhiệm nhặt biến hóa tức thời bất kể không thời gian đến nỗi trở thành quá khác , quá quá khác khiến Lư trí thông thường không bắt kịp dường như trở thành mịt mù u tối !

     Lư trí cũng là một biến hoá; hoá thành nghiă là cũng có giống mà hơi khác ĐND , nghiă là cũng có một Lư trí linh hoạt thần thông trực giác, có Lư trí thông thường ,  có sáng trí tối trí giống mà hơi khác  . Mọi cái gọi là Hoá Thành ,thành cái  Hiện Hữu đều sẵn trong nó cái Lư ĐND  giống mà hơi khác.

-         -         Lư trí có sáng trí tối trí.

-         -         Sáng có sáng tỏ sáng mờ .

-         -         Tối có tối om tối mờ .

-         -         Bào thai tinh trùng noăn sào .

-         -         …..

      Mọi Hoá thành đều là MỘT MÀ HAI  , cái thứ hai giống cái thứ nhất mà hơi khác  và ngược lại , Diễn đạt cái Lư Một mà có Hai giống mà hơi khác, cái cũ cùng ở  trong một thể thống nhất biến hoá cùng lúc chung cùng nhiệm nhặt tức thời,  tạm gọi là ÂM DƯƠNG , DƯƠNG ÂM  trong Căn Nguyên Đệ Nhất 

      KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG CỰC ;

      Với  Yếu Lư Đồng Nhi Dị  trên và cũng chính nhờ Lư trí tánh đă giúp Tiền nhân Cổ Đại  Tượng Ư , Tượng h́nh  bằng các H́nh đồ và nét vẽ vạch hào VÔ TỰ  ( không lời )  là muốn chúng nhân Hậu học đạt Ư ,đạt Lư Âm Duơng ĐỒNG NHI DỊ :

 

 

      Để thể hiện Ư Niệm MỘT MÀ HAI  trong cùng một thể thống nhất hữu lư với  Đồng Nhi Di  biến hoá biến đổi biến động lập tức , tức thời bất kể không thời gian ; cái Thể thống nhất ấy lập tức là một Hoá thành mới ôm ấp cái giống mà hơi khác trọn vẹn chính lư vậy  MỘT CHÍNH LẠI LÀ BA .Cùng lúc Lư trong Âm có Dương , trong Dương có Âm  th́ 2 Hoá Thành  vừa xuất hiên tức thời  ,cùng lúc chung cùng  cũng buộc phải thể hiện 4  tính và thể , 4  tính và thể này nặng về vận chuyển động tĩnh nội tại , cũng vậy  4 tính thể vưà xuất hiện trong cái thể thống nhất 1 mà 3 cũng phải mang lư lẽ giống mà hơi khác và  tức thời biểu lộ Âm Dương  Động tĩnh  Giống Mà Hơi Khác ; vậy là có  MỘT(1) MÀ NĂM (5) ,  5 động tĩnh nội tại của một Biến Hoá Hoá Thành  :

      Thái Âm     

  Thiếu Duơng 

Thiếu Âm  

Thái Dương

             Đến đây cần nhắc  lại Ư Niệm là ngay mỗi Hoá Thành  trong nội thân nó có 2 cái giống mà hơi khác kết hợp  ví như thành cái TÔI  th́ cái tôi có trong nó h́nh ảnh giống mà hơi khác  của Cha Tôi và Mẹ Tôi , nghĩa là Cái Tôi  ấp ủ cái Lư MỘT MÀ BA là  LƯ THÀNH  là lư lẽ thành ra một cái Đă Thành , là cái Đơn Vị Hoá thành 1 mà 3 , là đă Xung măn hội đủ các điều kiện của ĐỒNG NHI DỊ  để viên măn Ư và Lư ,mọi Hóa Thành  tạo lập trong Vũ trụ chỉ có 8 H́nh bóng và ư lư cho Lư thành ấy không thể hơn được . Thứ tự Hoá thành  được Lư  Vô Tư Bất thiên Bất Nhiễm là cùng lúc chung cùng bất kể không thời gian , nên thứ tự cũng có thể tuỳ sự bám trụ  Lư Trí tính Thông thường cuả Trí Tri Ư  mà hiển lộ với Đồng Nhi Dị ẩn tàng :

MỘT MÀ CÓ HAI NHƯNG LẠI LÀ BA VỚI NĂM ĐỘNG TĨNH  ĐỂ HOÁ THÀNH TÁM

Hư   Ngưng       Trụ          Tiềm        Vũ          Khởi          Hiển          Như
Khôn       Cấn          Khảm  Tốn Chấn Ly  Đoài Kiền
Điạ          Sơn         Thủy Phong Lôi Hỏa Trạch Thiên

      Chính 8  Thực thể Lư thành này  giao hoán tạo thành 64 T́nh Lư  mà chúng ta Gọi là 64 Dịch Tượng hay Quẻ Dịch  . Dịch Lư Việt Nam gọi là Ḷ Tạo Hoá  .

Nói khác đi  Ư Lư Đồng Nhi Dị ẩn tàng trong mỗi Hoá thành khi giao hoán nhau  nẩy sinh t́nh ư  từ đó Trí tri ư Thần thức nương theo Đồng Nhi Dị  mà nắm bắt được tiếng nói t́nh lư của Thượng Cầm Hạ thú , của Vũ tru. Vạn Vật Vô Hữu , của Tạo Hóa  sau nhiều ngày  Chiêm nghiệm  là điều  tất yếu và khả thi 

DHS TDH.

 


01/22/2005 10:51:43 AM