Make your own free website on Tripod.com

 

 

ĐỜI NGƯỜI VÀ SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH LƯ VN
XEM CHỈ TAY
PHÉP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHÉP BÓI BÀI
XEM CHỮ
PHÉP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Trang Chủ                                      Gởi Ư Kiến  

QUYẾT SỰ HOÀI NGHI, ĐỊNH ĐIỀU DO DỰ

 

       Biết rằng mọi việc từ quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là vấn đề Âm Dương, vậy Âm Dương là ǵ?

        Âm Dương là 2 danh từ tượng trưng để phân biệt chỗ Đồng Nhi Dị của vạn vật. Chẳng hạn như ngày đối với đêm, nóng đối lạnh, tối đối sáng, trống đối mái, cao đối thấp v..v...

        Trong 1 khía cạnh, vạn vật đều có yếu lư Đồng Nhi Dị, tức Âm Dương, nghĩa là thể hiện dù bất cứ h́nh thức nào, tất cả đều được cấu tạo theo 1 nguyên lư nhất định là Âm Dương luân chuyển, phối hợp sinh thành.

        Vậy khi muốn QUYẾT ĐƯỢC SỰ HOÀI NGHI, ĐỊNH ĐƯỢC ĐIỀU DO DỰ th́ phải đem sự việc hoài nghi, do dự nào đó biến thành âm dương lư, âm dương ư nghĩa. Ví dụ: Biến ư các sự việc thành ra là: Ở Đi, Cao thấp, Mau Chậm, ...v.v..

        Khi đă biến ư sự việc ǵ đó thành âm dương lư rồi th́ ư nghĩa của Dịch Tượng sẽ nặng về 1 bên, nhân đó ta sẽ tùy nghi mà động tĩnh, tiến thoái...

        Sau đây là những bài tập Phán Quyết là ư thức vạn loại vào Âm Dương.

        Bài Tập Phán Quyết tức là cần phải: Biến các sự việc qua trên Dịch Tượng (Chánh Tượng) ư tượng đối đăi rồi mới quyết đoán.

 1. Khôn

 2. Phục

 3. Lâm

 4. Thái

 5. Tráng

 6. Quải

 7. Nhu

 8. Tỷ

 1. Chấn

 2. Dự

 3. Giải

 4. Hằng

 5. Thăng

 6. Tĩnh

 7. Đại Qúa

 8. Tùy

 1. Cấn

 2. Đại Súc

 3. Tổn

 4. Khuể

 5. Trung Phu

 6. Tiệm

 1. Ly

 2. Lữ

 3. Đỉnh

 4. Vị Tế

 5. Mông

 6. Hoán

 7. Tụng

 8. Đồng Nhân

 1. Khảm

 2. Tiết

 3. Truân

 4. Kư Tế

 5. Cách

 6. Phong

 7. Minh Di

 1. Đoài

 2. Khốn

 3. Tụy

 4. Hàm

 5. Kiển

 6. Khiêm

 7. Tiểu Qúa

 8. Qui Muội

 1. Tốn

 2. Tiểu Súc

 3. Gia Nhân

 4. Ích

 5. Vô Vọng

 6. Phệ Hạp

 7. Di

 8. Cổ

 1. Kiền

 2. Cấu

 3. Độn

 4. Quan

 5. Bác

 6. Tấn

 7. Đại Hữu

 

KHÔN           đối             KIỀN

BÁC             đối           PHỤC

Âm

Dương

Tiêu Tán

Phục Sinh

Yếu

Mạnh

Hấp Hối

Hồi Sinh

Mềm

Cứng

Lạnh Nhạt

Nồng Nàn

Ướt

Khô

Mê Lầm

Giác Ngộ

Nhuyễn

To

Suy Tàn

Phục Hưng

Sạch

Bỏ Đi

Trở Lại

TỶ                đối            

QUÁN              đối                 LÂM

Từ Chối

Chấp Nhận

Đi (qua)

Đi (tới)

Tư Kỷ

Chúng Trợ

Xem Qua

Chú Trọng

Cởi Bỏ

Níu Nắm

Bỏ Qua

Chiếu Cố

Tắc Trách

Trách Nhiệm

Kinh Qua

Giáng Lâm

Phủ Phàng

Vỗ Về

Thanh Tra

Tỉnh Trưởng

Vị Kỷ

Vị Tha

Lơ Đễnh

Chăm Chỉ

Đả Đảo

Ủng Hộ

Đào Thải

Bao Quản

DỰ             đối             KHIÊM

TẤN                  đối          MINH DI

Nhảy Múa

Ủ Rũ

Lai

Văng

Nẩy Mầm

Héo Úa

Sáng

Tối

Tự Đại

Khiêm Tốn

Mọc

Lặn

Tại Vị

Cáo Thoái

Khỏe Mạnh

Bệnh Hoạn

Nổ Vang

Bặt Tiếng

B́nh Thường

Thương Tích

Canh Chừng

Bỏ Ngơ

Cháy

Tắt

Phát Hiện

Ẩn Tàng

Tỏ Rơ

Lu Mờ

TỤY                 đối            THĂNG

                   đối             THÁI

Đậu Lại

Bay Đi

Gián Đoạn

Liền Lạc

Đông Đảo

Lẻ tẻ

Bế Tắc

Thông Thương

Ở Lại

Vọt Đi

Đoạn Tuyệt

Giao Hảo

Chiêu Mộ

Giải Kết

Mù Mịt

Am Thông

Tŕ Huỡn

Vội Vă

Xa Lạ

Quen Biết

Dửng Dưng

Sốt Sắng

Chê Bai

Khen Thưởng

Tại Thế

Thăng Hà

Trắc Trở 

Êm Xuôi

CẤN             đối          CHẤN

KIỂN         đối          GIẢI

Ngưng Nghỉ

Động Dụng

Cản Trở

Cho Đi

Che Đậy

Mở Ra

Ngăn Giữ

Phóng Thích

Án Ngữ

Lưu Động

Qùe Quặt

Đi Đứng

Ấp Úng

Lưu Loát

Bưng Bít

Tuyên Truyền

Phục Binh

Tuần Hành

Tù Túng

Phóng Túng

Để Dành

Xài Phí

Phạm Vi

Nơi Nơi

Ẩn Nhẫn

Dấy Động

Nô Lệ

Tự Do

TIỆM          đối          MUỘI

TIỂU QUÁ      đối     TRUNG PHU

Thong Thả

Thôi Thúc

Hoài Nghi

Tin Tưởng

Đồng Đều

Xen Kẽ

Miệt Thị

Sùng Kính

Tuần Tự

Rối Loạn

Hèn Mọn

Cao Qúy

Ḅ Lết

Nhảy Nhót

Nông Cạn

Thâm Sâu

Khoan Thai

Nhanh Nhảu

Bẩn Thỉu

Trong Sạch

Kỷ Cương

Lăng Nhăng

Nông Nổi

Căn Bản

Trật Tự

Hổn Độn

Bất Tín

Tín Ngưỡng

LỮ                đối       PHONG

HÀM        đối       HẰNG

Ngoại Nhân

Đồng Đạo

Mới, Nay

Cũ, Xưa

Khách

Chủ

Trẻ

Già

Suy Vi

Thịnh Đại

Xúc Động

Thản Nhiên

Mất Mùa

Được Mùa

Ngắn Ngủi

Bền Lâu

Tạm Trú

Định Cư

Yểu

Thọ

Khất Thực

Trụ Tŕ

Chán Nản

Kiên Tŕ

Tạm Bợ

Cố Kết

Sơ Giao

Thâm Giao

ĐỘN                đối     ĐẠI TRÁNG

MÔNG      đối      TRUÂN

Ẩn Núp

Ra Mặt

Bất Minh

Phân Minh

Dẫn Hạ

Hướng Thượng

Mờ Ám

Rơ Ràng

Rụt Rè

Chí Khí

Mơ Hồ

Vỡ Lẻ

Lụp Xụp

Đồ Sộ

Bao Vây

Mở Lối

Dưới Thấp

Trên Cao

Bưng Bít

Kiện Thưa

Hưu Trí

Đương Kiêm

Lén Lút

Công Khai

Đần Độn

Minh Mẫn

Lẫn Lộn

Rơ Rệt

KHẢM          đối                 LY

HOÁN        đối           TIẾT

Đầy Trong

Rỗng Giữa

Trôi Mất

C̣n Lại

Mờ Tối

Sáng Tỏ

Phung Phí

Tiết Kiệm

Trói Buộc

Cởi Mở

Giải Phóng

Hạn Chế

Hiểm Độc

Giản Dị

Bừa Băi

Tiết Độ

Nguội Lạnh

Nóng Nảy

Tràn Lan

Chừng Mực

Sầm Khuất

Tan Hoang

Xa Lánh

Kề Cận

Hàn

Nhiệt

Trốn Mất

Giữ Ǵn

VỊ TẾ          đối         KƯ TẾ

KHỐN        đối           TĨNH

Dở Dang

Đă Xong

Khô Cạn

Trũng Nước

Thất Cách

Hợp Lư

Sa Mạc

Ruộng Đầm

Vụng Về

Khéo Léo

Băn Khoăn

An Tâm

Chểnh Măng

Siêng Năng

Bận Rộn

Nhàn Hạ

Đổ Vỡ

Hoàn Thành

Huyên Náo

Trầm Lặng

Thất Bại

Thành Tựu

Nguy Lo

Yên Ấm

TỤNG        đối           NHU

CỔ            đối           TÙY

Tranh Tụng

Ḥa Hợp

Chống Đối

Lệ Thuộc

Bỏ Đi

Chờ Đợi

Sửa Lại

Để Yên

Tương Tranh

Tương Hội

Riêng Ư

A Dua

Tan Ră

Quây Quần

Sâu Độc

Dĩ Ḥa

Cải Vă

Vui Vầy

Gây Sự

Tuân Theo

Túng Thiếu

Khá Gỉa

Trục Trặc

Di Chuyển

TỐN              đối             ĐOÀI

ĐỈNH         đối         CÁCH

Vào Trong

Ra Ngoài

Theo Xưa

Bỏ Cũ

Thấm Nhuần

Phát Tiết

Để Vậy

Cải Tổ

Kín Đáo

Nói Năng

Vững Chắc

Bấp Bênh

Trong Ḷng

Ngoài Miệng

Thật T́nh

Tráo Trở

Nín Thinh

Lải Nhải

Ước Hẹn

Hoang Mang

Ưng Thuận

Phản Kháng

Nung Đúc

Bại Hoại

CẤU            đối           QUẢI

DI                   đối      ĐẠI QUÁ

Cấu Kết

Chấm Dứt

Dung Dưỡng

Phóng Túng

Thành Phần

Từng Phần

An Ḥa

Bực Tức

Nối Lại

Cắt Đứt

Bù Đắp

Tiêu Pha

Vô Biên

Biên Cương

Manh Nha

Cực Độ

Nữa

Thôi

Kỹ Lưỡng

Bung Thùa

Liên Hệ

Dứt Khoát

Âm Ỉ

Khẩn Trương

Cả Dăy

Từng Căn

Bịnh Hoạn

Sung Sức

ÍCH            đối           TỔN

HẠP          đối             

Sanh Lợi

Hao Tổn

Mờ Ảo

Quang Minh

Hưng Thịnh

Suy Kém

Ngấu Nghiến

Nuốt Trôi

Lời

Lỗ

Vướng Vấp

Thông Suốt

Tiến Bộ

Thoái Hóa

Phỏng Vấn

Am Hiểu

Lướt Tới

Chậm Lại

Tranh Đấu

Giao Ḥa

Vui Mừng

Buồn Lo

Cộc Cằn

Thanh Nhă

VÔ VỌNG      đối        ĐẠI SÚC

GIA NHÂN     đối             KHUỂ

Tống Khứ

Chứa Chấp

Người Nhà

Người Ngoài

Vô Lối

Căn Bản

Thêm Vào

Tách Ra

Không Chịu

Chấp Nhận

Nẩy Nở

Tàn Rụi

Khan Hiếm

Tồn Trữ

Gia Bội

Trái Ĺa

Chi Nhánh

Cục Bộ

Thật T́nh

Gỉa Bộ

Phô Trương

Giữ Ǵn

Đức Hậu

Uy Vũ

Càn Đại

Qui Củ

Tự Lực

Cậy Thế

ĐỒNG NHÂN  đối          ĐẠI HỮU

                   đối      TIỂU SÚC

Như Một

Nhiều Thứ

Lễ Kính

Bất Phục

Cá Nhân

Nhân Loại

Chung Qui

Đơn Độc

Một Ḷng

Nhiều Ư

Lộ Hành

Ngă Rẽ

Nguyên Chất

Hợp Chất

Ḥa Hài

Dị Đồng

Thân Thích

Thiên Hạ

Kỷ Cương

Bất Chấp

Một Thứ

Gồm Cả

Chung Chạ

Cô Đơn

            Nên biết trong trang Web tài liệu này chỉ đưa ra duy có Động Tĩnh Công Thức Toán Pháp là cánh cửa xem chừng như sẽ được đa số bước vào.       


01/06/2005 07:44:41 PM