Make your own free website on Tripod.com

 

 

ĐỜI NGƯỜI VÀ SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH LƯ VN
XEM CHỈ TAY
PHÉP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHÉP BÓI BÀI
XEM CHỮ
PHÉP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Trang Chủ                                             Gởi Ư Kiến  

PHẦN ỨNG DỤNG

 

LỜI PHI LỘ

       Đây là một bản ghi chép trên đuờng Tu Tập Rèn luyện Lư Dịch , không mong uớc là Tập sách hay Cẩm nang mà nên coi là  một  Bút kư  , ở đó nguời viết hệ thống hóa tâm ư cuả ḿnh mục đích ghi nhớ hầu tự giúp ḿnh thanh lọc phần nào Tà Kiến Xâm nhập Trí tri ư .

1.-Trong sự cô đơn  dong duổi mục đích cuả tâm thức cần có một sự e dè v́ có thể có  những  tà kiến đă và đang t́m cách len lỏi lấp  vào những lỗ hủng rồi an ủi tự măn,tạo động năng và liên lỉ thêu  dệt để cuối  cùng tâm thức đuợc và bị tạo thành bởi toàn những mảnh vụn chắp vá.

2.-Trên đuờng truy tầm Chân Lư các Thánh nhân thuờng cảnh cáo, nhắc nhở chúng ta nên thực hành hơn là ôm đồm một mớ lư thuyết xuông ; nhưng Thưc Hành Lư thuyết nào và Lư thuyết nào là đúng đắn cho Thực Hành cho sự An b́nh lạc hợp cho mỗi nguời và cho cả mọi nguời !!! .

“ Đừng đơn giản tin tuởng vào bất cư´ nhũng ǵ đuợc  truyền tụng , đừng chấp nhận những ǵ như là (như như là) Chân Lư v́ h́nh thức của nó ,v́ bề ngoài cuả nó,v́ quan điểm Thích hợp , v́ vẻ Hợp lư của nó , v́ Thầy tôi dạy như vậỵ. Và cho đến khi con trực tiếp cảm nhận những điều trên là không lành mạnh , làm con đau khổ khi thực hiện con nên từ bỏ ngay . Nhưng khi con trực tiếp biết rằng những nguyên tắc đó là lành mạnh không bị nguyền rủa Đuợc nguời Trí tri tán thuởng , con thực hành đem đến lợi lạc và hạnh phúc. Con hăy mạnh dạn chấp nhận vàThực hành ngay “.

                                                                           Kinh Tăng Chi Đoạn III Muc 65

3.- CÁI TÔI : cái Tôi Vọng Động và cái Tôi Thật sự. Khi tôi xưng hô tôi là Kỹ sư , tôi là Bác sĩ, tôi là Tu sĩ ..Những cái TÔI bề ngoài phù phiếm  do Kiến thức , do nguời khác chu cấp ,do nguời  khác thừa nhận , do từ nỗ lực của ước muốn và tham vọng  là  Cái TÔI VỌNG ĐỘNG .

Lăo Tử: “ Chúng nhân thuờng chỉ thích những ǵ nguời khác thích , làm những ǵ nguời khác làm , mà không biết thích cái tự ḿnh thích (Bất tự Thích ḱ sở thích )

         Cái TÔI THẬT SỰ là cái TÔI B̀NH ĐẲNG ai ai cũng có là Cái TÔI ĐĂ LÀ, ĐANG LÀ, và SẼ LÀ . Chúng ta đă hiểu biết qúa nhiều về Thế giới bên ngoài. Chúng ta lại không biết ǵ về chính ḿnh , nếu chỉ biết hẹp ḥi nông cạn bằng phẫu thuật , bằng những máy móc dụng cụ Không chất sống của Khoa Học . Thẩm quyền cao nhất là sự  chứng nghiệm của chính mỗi cá nhân :

               "Mỗi nguời hăy tự  làm ḥn Đảo cho ch́nh ḿnh , nuơng tựa

                 nơi chính ḿnh , không nuơng tựa vào ai ; Hăy lấy Chân lư

                 làm Ốc Đảo cho chính ḿnh , lấy Chân lư  nuơng tựa cho

                 ḿnh  không nuơng tựa vào đâu khác."

                                 Kinh MahaPavinibbana  b 16 đ

      Với những hành trang nói trên tôi truy hoàn chính Lư trí của ḿnh ghi chép và trích tập sau đây tất cả những ǵ tôi cho là cần thiết cho chính ḿnh cùng với sự mong uớc cùng các thân hữu  trên đuờng truy tầm chân Lư  an b́nh và lạc hợp  để cùng với nhân loai thọ phúc trong hành tinh nhỏ bé này .

     Tôi cũng không thể Không tri ân Các Thánh nhân , Tiền nhân , Ân Sư Xuân Phong ,Ân Huynh Cao Vương Nguyên và các vị  Sư Huynh đă cho tôi sự Sáng khi viết những ḍng này .

Cẩn kính .

TĐH

                  Bảo vật vô giá này là 1 cái biết khắp muôn trùng. Bạn nào có tính hay ṭ ṃ muốn nh́n biết được tất cả mọi việc khắp mọi nơi th́ Dịch sẽ trả lời tất cả. Lúc nào cần bạn cứ mở ra th́ biết liền và có thể hay biết được nhiều điều lạ lùng. Muốn đến được tinh diệu th́ phải biết thích nghi trên mọi hoàn cảnh, mọi vật, mọi việc. Tuy nhiên một điều quan trọng trước khi hỏi đến Dịch là tâm phải thật sự động th́ quẻ mới linh ứng. Nếu trong ḷng không thắc mắc th́ không nên mở đến Dịch mà chi.

    Trước hết chỉ nói Dịch do chánh quái tinh vi rồi hăy tập nói chánh quái và biến quái. Sau cùng đă nhuần nhă về chánh và biến rồi th́ tới hộ biến liên quan.

  1. Nói Dịch do chánh quái:

            Ví dụ 1:    Bữa nọ đang lúc đi bộ ngừng lại tại một cổng xe lửa v́ có một chiếc xe sắp chạy ngang đó.

            Bỗng nhiên ḷng bạn muốn biết hay là có người quen hỏi rằng: Tiên sinh hăy nói xem chiếc xe loại nào sắp chạy ngang qua đây. Biết rằng trên đường rầy có 2 loại xe: Một chiếc xe sạch sẽ và một chiếc không được sạch lắm. Thế rồi bạn tính ra Dịch tượng là Thuần Đoài như sau:

        Năm Tuất                11

        Tháng Giêng       +    1

        Ngày mùng                6                                                    

                                    ________                                                           

                                                     18        :   8  =   8  x  2  +  2        --->  2 :      

        Giờ Mùi                +    8                                                                (Thượng quái)

                                    ________

                                          26        :   8  =  8  x  3  +  2        --->  2 : 

                                                                                           ( Hạ quái )

 

CHÁNH QUÁI

Thuần Đoài

            Xét ư nghĩa Thuần Đoài là duyệt dă, đẹp đẽ nên đoán rằng chuyến xe sắp chạy ngang qua thuộc loại đẹp, mà hễ đẹp là ẩn cái nghĩa sạch sẽ mới có nghĩa đẹp.

            Ví dụ 2Bữa nọ bạn cũng bị ngừng lại tại cổng xe lửa này mà bạn tính ra Dịch tượng là Hỏa Phong Đỉnh và trên đường rầy có hai loại xe: 1 loại thuộc về chụm lửa, 1 loại thuộc về điện lực.

            Với Dịch tượng là Hỏa Phong Đỉnh chúng ta có thể đoán ra chiếc xe sắp chạy ngang là loại chụm lửa.

            Ví dụ 3:  Bữa nọ bạn cũng bị ngừng lại tại cổng xe lửa khi bạn tính ra Dịch tượng là Trạch Hỏa Cách th́ bạn biết là nó đổi đầu máy hoặc đem đầu máy này về để đầu máy khác thay thế.

            Ví dụ 4Bữa nọ bạn cũng bị ngừng lại tại cổng xe lửa khi tính ra Dịch tượng là Hỏa Sơn Lữ th́ bạn biết là xe lửa chở hành khách.

  1. Quan trọng về hào động.

            Bữa nọ ḷng bạn muốn t́m một đề mục trong quyển tập có 74 trang, tức ḿnh t́m hoài không biết nó ở khoảng trang thứ mấy. Bạn tính ra như sau:

        Năm Tuất                  11

        Tháng Giêng       +     1

        Ngày                         21                                                   

                                    ________                                                           

                                          33        :   8  =   8  x  4  +  1        --->  2 :      

        Giờ Tỵ                  +    6                                                               (Thượng quái)

                                    ________

                                          39        :   8  =  8  x  4  +  7        --->  7 : 

                                                                                           ( Hạ quái )

                                          39        :   6  =  6  x  6  +  3

   

CHÁNH QUÁI

Thiên Sơn Độn

                Dịch tượng là Thiên Sơn Độn động hào tam. Xét thấy hào tam là hạ quái, mà quái th́ có 6 hào. Tập sách có 74 trang. trước hết bạn lấy 74 trang chia cho 6 hào th́ bạn được:  74 : 6 = 12 (c̣n dư 2).

               Nếu bạn cẩn thận hơn th́ nên chia con số 74 trang ấy ra làm 2 phần: 1 phần thuộc về thượng , c̣n 1 phần thuộc về hạ quái, th́ bạn được thượng quái và hạ quái 37 trang.

               Thứ đến bạn lấy số 37 ấy chia làm 3, tức là chia cho tam hào, th́ bạn sẽ được con số 12 c̣n dư 1. Số 1 này là của chung 3 hào, bạn để riêng ra.

               Giả sử kế đó bạn lại đem con số 12 đó chia cho 3 hào nữa th́ bạn sẽ được con số 4. Khi c̣n sít soát với 3 hào th́ đừng chia nữa.

               Khi năy bạn chia số 37 cho 3 hào th́ bạn được con số 12 c̣n dư 1. Bây giờ bạn muốn cho chính chắn th́ hăy nhập con số 1 c̣n dư khi năy với con số 4, vậy th́ bạn được tất cả là 5 trang trong tập sách. Nhưng thật ra không phải trọn 5 trang, v́ nếu đúng theo lẽ th́ con số dư 1 đă bị chia thành ra là 0,3333.

             Trở lại vấn đề bạn có 5 trang nhưng thật ra không trọn đủ 5 trang. Bây giờ ta tạm nói là 5 trang như vậy từ trang 37 đến trang 41 có cái đề mục của ḿnh muốn t́m.

             Chớ nên thỏa măn, bạn hăy trở về quái lư là Thiên Sơn Độn, bạn hiểu nghĩa là ẩn trốn. Vậy th́ nó là 38, 39, 40. Lại trở về quái lư nhỏ hơn nữa với cái lư Độn th́ bạn biết nó là trang 39. Xong rồi lại trở về cái lư Độn nhỏ nữa th́ bạn sẽ biết cái đề mục ấy nó ở đầu trang hay cuối trang mà nó phải ở khoảng giữa trang.

             Lại trở về cái lư độn nhỏ hơn nữa th́ bạn sẽ biết là cái đề mục ấy thụt vô 1 chút v́ chấm xuống hàng.

  1. Nói Dịch do chánh quái và biến quái.

            Ví dụ 1Bữa nọ đang lúc đi đường, bị ngừng lại tại cổng xe lửa. V́ có 1 chiếc xe sắp chạy ngang qua trên đường rầy. Bỗng nhiên ḷng bạn muốn biết hoặc có người quen hỏi đố rằng: Tiên sinh hăy nói thử coi loại xe nào sắp chạy ngang qua đây. Biết rằng: Trên đường rầy có 2 loại xe: 1 loại xe sạch sẽ và 1 loại xe không được sạch lắm. Thế rồi bạn tính ra Dịch tượng là Thuần Đoài động hào nhị, biến quái là Trạch Lôi Tùy.

       Năm Tuất                11

        Tháng Giêng       +   1

        Ngày mùng               6                                                    

                                    ________                                                           

                                         18        :   8  =   8  x  2  +  2        --->  2 :      

        Giờ Mùi                +    8                                                                 (Thượng quái)

                                    ________

                                          26        :   8  =  8  x  3  +  2        --->  2 : 

                                                                                           ( Hạ quái )

                                          26        :   6  =  6  x  4  +  2        --->  2 : 

        

CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

Thuần Đoài

Trạch Lôi Tùy

        Bạn nói ngay là xe đẹp, di động (di chuyển).

            Ví dụ 2Cũng bị ngừng lại tại cổng xe lửa, bạn tính ra Dịch tượng là Hỏa Phong Đỉnh động hào ngũ, biến ra Thiên Phong Cấu. Bạn nói ngay là đầu máy chụm lửa có móc nối (các toa xe).

            Ví dụ 3Cũng bị ngừng lại tại cổng xe lửa, bạn tính ra Dịch tượng là Hỏa Sơn Lữ, động hào sơ biến ra Thuần Ly.

            Bạn nói ngay là hôm nay nó chở hành khách nhà binh v́ qủe Ly là quân nhân.

            Tóm lại người học Dịch phải biết thích nghi với hoàn cảnh xă hội, thời đại, tùy thời mà biến Dịch th́ mới có một sức hiểu biết sâu xa trong đạo biến thông thiên địa, cảm thông cùng tất cả muôn loài vạn vật hợp cùng Trời Đất qủi thần mà không bị sai trật.

  1. Liên quan giữa Chánh, Hộ, và Biến quái.

            Chánh Hộ Biến có liên quan mật thiết với nhau thành một cục diện diễn biến cũng như 1 sự việc của chúng ta ở ngoài đời khi đă có khởi đầu cuộc th́ ắt phải có chung cuộc và kết cuộc lư đương nhiên của mọi vật mọi việc đều như vậy. Cho nên người học Dịch không được phép bỏ qua các ư tưởng của tam quái.

            Ví dụ 1Đang ở nhà được 1 điện tín báo rằng:" Chồng em chết đem xuống 2.000 $." Nếu chúng ta không học Dịch th́ điện tín ấy đă mang cho chúng ta một không khí buồn lo trong gia đ́nh. Ngược lại khi đă học Dịch rồi th́ chúng ta mở Dịch ra xem, được Dịch tượng    

CHÁNH QUÁI

HỘ QUÁI

BIẾN QUÁI

Giải (Nơi Nơi)

Kư Tế (Hợp Cùng)

Sư (Ủng Hộ Nhau)

        Ta dùng cái lư ấy mà tán vào bức điện tín kia th́ sự thật chồng của em ḿnh đâu có chết, nó chỉ là loan tin để cho ḿnh đến mà giúp đỡ nó.

        Khi chúng ta đă lĩnh hội được lư của Dịch; rồi dùng xài với tấm ḷng vô tư th́ có lúc thoát kḥi được việc bí ẩn muốn đánh lạc hướng chúng ta.

            Ví dụ 2Có người đến khóc lóc: "Con tôi bị bắt rồi." Người học Dịch không được phép hoang mang theo lời nói hoặc sự khóc lóc của họ, mà phải cầm ḷng cầm trí và mở Dịch tượng th́ thấy:

CHÁNH QUÁI

HỘ QUÁI

BIẾN QUÁI

Kiển (Trở Ngăn)

Vị Tế (Thất Bác)

Kư Tế (Hợp Cùng)

            Kế đó đem tán cái ư nghĩa ấy vào việc người bị bắt là bị chặn không cho gặp nhau, hợp nhau. Gặp người học Dịch th́ thấy rơ đầu đuôi câu chuyện như sau: Phải rồi, nó chận bắt con bà trước cửa (trở ngăn) lúc chưa kịp (thất bác) bước vào nhà (hợp cùng). Cho nên dầu vậy con bà cũng vẫn xin phép vào nhà được và báo tin ḿnh bị chân bắt trước cửa. Cũng thể theo lư ấy bằng một tinh thần vô tư, chúg nta hăy nén ḷng chờ đợi, v́ có sự cản ngăn (trở ngăn) nhưng con bà phải vắng mặt ít hôm (thất bác) rồi sẽ đươc thả ra mà trở về (hợp cùng). Quả nhiên vài ngày sau trở về.

            Ví dụ 3Bạn ngồi nhà nghe tin có hội thể thao bóng tṛn ngoại quốc sẽ đến đấu giao hữu với hội nhà ngày gần đây. Bạn tính được Dịch tượng:

CHÁNH QUÁI

HỘ QUÁI

BIẾN QUÁI

Hàm (Thụ Cảm)

Cấu (Cấu Kết)

Cách (Thay Đổi)

        Bạn có thể nói rằng: Tôi cho tin ấy là không chắc v́ rồi đây có sự thay đổi. Quả nhiên thiên hạ được tin (thụ cảm) về công cuộc gặp gỡ của 2 hội bóng tṛn (cấu kết) xin dời lại qua ngày khác (đổi thay).

  1. Một Dịch tượng nói cho nhiều việc.

            Ví dụ 1Có 1 tướng lănh nói rằng:" Bộ tham mưu đề cử tôi xuất binh ra trận chuyến này. Vị tướng muốn biết kết quả cuộc hành quân sẽ đi về đâu. Bạn tính được Dịch tượng:

CHÁNH QUÁI

HỘ QUÁI

BIẾN QUÁI

Minh Di (Hại Đau)

Giải (Nơi Nơi)

Phục (Trở Lại)

            Người học Dịch nh́n hiểu quái tượng như vậy th́ có thể đoán rằng: Chuyến đi th́ không sao nhưng có lẽ bị thương tích (hại đau) trên bước đường trở về (trở lại).

            Quả thật vị tướng bị bích kích pháo (hại đau) chỗ giáp mối nước của các kinh rạch lưu thông (nơi nơi) trong khi trở về (trở lại).

            Ví dụ 2Tôi thường đến nhà một người bà con. Bỗng nhiên một hôm nghe người bà con nói rằng: Tôi trông chờ chú đến để hỏi chú  một việc, vậy mà bây giờ gặp chú th́ tôi lại quên, không nhớ ra việc ǵ. Tôi mở quẻ ra xem cũng là: Hại Đau, Nơi Nơi, Trở Lại. Rồi tùy theo t́nh trạng cá nhân, tôi nói: phải chăng cháu muốn hỏi chú về bịnh hoạn của cháu (hại đau) món thuốc để trị về huyết quản lưu thông (nơi nơi) để bồi bổ lại sức khỏe (trở lại).

            À đúng rồi! Sao chú biết!

            Ví dụ 3:  Cùng Dịch tượng Hại Đau, Nơi Nơi, Trở Lại áp dụng vào một trường hợp như sau: Có người bạn là nhà thương mại ở đô thành đến chơi cùng nhau đàm đạo. Sau khi câu chuyện đă gần tàn bỗng nhiên hỏi rằng;" Người học Dịch như anh có thể biết được hiện giờ tại nhà tôi có việc ǵ xảy ra không?" Tôi liền lấy được Dịch tượng như trên: Hại Đau, Nơi Nơi, Trở Lại và áp dụng vào hoàn cảnh đô thành thương mại ban đêm, theo thời đại hiện hữu và bảo rằng: " Có bóng đèn không cháy (hại đau) nơi bảng quảng cáo của anh (nơi nơi) mới vẽ lại đó (trở lại).

            Quả nhiên anh ta trở về nhà lấy làm lạ thấy y như thế.

  1. Nhiều Dịch tượng nói cho 1 việc

            Có 1 văn pḥng thương mại của 1 tư nhân đă cất trên 1 khoảng đất dính liền với nhiều căn khác.

            Bữa nọ người chủ văn pḥng thương mại ấy nói chuyện với nhà Dịch học, người học Dịch mở quẻ  ra xem được quẻ nào đó...Đến vài hôm sau lại hỏi chuyện về văn pḥng ấy nữa, người học Dịch mở quẻ ra xem lại và được quẻ khác. Như thế kết qủa sự việc lại thay đổi hay sao?

            Để trả lời câu chuyện ngộ nghĩnh này là số phận của 1 văn pḥng thương mại vẫn c̣n ở vị trí cũ. Thế mà ở trong Dịch lại đổi chỗ của nó, thật là vô lư. Sự thật câu chuyện được diễn giải như sau:

            Trang quẻ lần 1 được Thiên Sơn Độn (lui ẩn), Thiên Phong Cấu (cấu kết), Hỏa Sơn Lữ (đỗ nhờ). Lư được giải thích : Văn pḥng thươgn mại ấy thụt lùi (lui ẩn) mà dính liền vách (cấu kết) với cái khách sạn (đỗ nhờ).

            Trang quẻ lần 2 cách vài hôm sau cho cùng một câu chuyện th́ được: Hỏa Sơn Lữ (đỗ nhờ), Trạch Phong Đại Quá (cả quá), Thiên Sơn Độn (lui ẩn). Lần này Dịch tượng mang ư nghĩa như sau: Khách sạn (đỗ nhờ)  xây cất to quá (cả quá) mà thành ra ẩn khuất văn pḥng thương mại (lui ẩn).

                       

            Trang quẻ lần thứ nhất ta thấy văn pḥng thương mại ẩn lui vào liền vách với quán trọ. Trang quẻ lần thứ hai th́ ta thấy quán trọ to quá làm khuất văn pḥng thương mại. Nhưng tựu trung đều đúng cả.

           


01/22/2005 10:52:31 AM