ĐỜI NGƯỜI V SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH L VN
XEM CHỈ TAY
PHP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHP BI BI
XEM CHỮ K
PHP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tm Hiểu Ba Ngi
  • Thần Ch Tiếng Phạn

                            Trang Chủ                                           Gởi  Kiến  

Cc Phương Thuật

 

         Người Ty Phương c phương thuật để suy đon người đn b đang c thai sinh trai hay sinh gi như sau:

        - Nhổ một sợi tc kh di của người đn b ấy rồi buộc một đầu vo CHIẾC NHẪN CƯỚI của b ta. Để b ny nằm ngữa rồi cầm sợi tc c buộc chiếc nhẫn để ngay trn bụng người đn b ấy (cch độ 1cm). nếu chiếc nhẫn chuyển động qua lại như con lắc th người đn ấy sẽ sinh trai. Nếu chiếc nhẫn chuyển động xoay vng th sẽ sinh con gi.

       - Muốn biết người đn b c nhiều con hay t con, đ sinh hay chưa sinh bao giờ th dng một sợi chỉ buộc vo cy bt ch hay muốn nhạy hơn xu chỉ vo một cy kim may đặt cch cổ tay để ngữa của người đn b ấy độ 1 cm. Nếu thấy bt ch hay cy kim khng chuyển động tức l người đn b ấy chưa bao giờ sinh con hay c thể khng c con. Nếu chuyển động đưa đi đưa lại bao nhiu lần l trong đời sẽ sinh bấy nhiu người con. Nhớ lưu khi dng cy bt ch phải để ngọn bt ch chc xuống v chỉ vo ngấn cổ tay cch xa cổ tay độ vi mm.


12/31/2004 01:37:39 PM