ĐỜI NGƯỜI VÀ SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH LƯ VN
XEM CHỈ TAY
PHÉP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHÉP BÓI BÀI
XEM CHỮ
PHÉP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Trang Chủ                                          Gởi Ư Kiến  

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH LƯ

          

Dịch Lư Việt Nam

     Chắc chắn có không ít người ngạc nhiên hoặc thắc mắc tại sao lại có Danh xưng này , dĩ nhiên sự Đặt Tên cho mỗi một Hiện hữu hay một Thực Thể đều phải có một Lư lẽ , một nguyên cớ của nó . Chúng ta hăy :

·        Xét thấy trong bản chất nguời Việt hầu như ai cũng có trong tâm thức một thiên tính Âm Duơng ẩn tàng  .

·        Xét thấy mỗi nguời Việt đều tự hào có một ǵ đó thông minh hơn nhiều giống dân khác 

·        Xét thấy Tổ Tiên Việt đă tự xưng ḿnh là Con Tiên cháu Rồng có nghiă Tiên Trời phối hợp Rồng Đất Âm Duơng Trời Đất giao phối sản sinh ra Dân tộc Việt.

·        Xét thấy Dân tộc Việt với Ngôn ngữ  Việt mang  đầy tính Âm Duơng hơn bất cứ Ngôn ngữ nào khác ( Vd Tâm hồn :Tâm=Vật chất=Duơng ; Hồn = Linh thiêng = âm vô h́nh )

·        Xét thấy ÂM DUƠNG học đuợc cả Thế giới thán phục và t́m hiểu trong khi Nguời Việt sẵn có Vốn Liếng này lại coi thuờng cho là mê tín dị đoan không thèm học,  không nghiên cứu phát triển để khoa học hóa , sau đó vọng ngoại đi hoc Triết Tây; Tầu , học các Đinh nghiă, Khái niệm Tây phuơng v.v.. dĩ nhiên chúng ta không thể bác bỏ sự Văn Minh của Nhân loai mà phải coi đó như học cái Thể Dụng để t́m cái  Lư Dụng      ( Kỹ thuật Computer đă phát triển từ Abacus ).

·        Xét thấy Dân tộc Việt v́ chưa Xây dựng lại cho ḿnh được một nền Văn Minh Triết Học Khoa học nên c̣n bị mặc cảm tự ti , nhuợc tiểu và hầu như đă quên hết Văn Minh Dịch Lư Bách Việt từ nhiều ngàn năm trước đă bị ngoại chủng cưỡng đoạt  .

·        Xét rằng sự phát triển trí tuệ  do lư trí suy luận  là sự kết tinh vần vũ đầy đủ tư tưởng Chí Thiện , Chí Ác của Nhân loại từ muôn thuở và tái diễn liên lỉ đến nỗi ngày nay  từ sau Thế chiến Trí Tri Ư nhân loại đă thiên lệch quá độ , đă tạo một thời trục nguy  hiểm với sự tôn sùng sự giết nhanh giết nhiều bằng cách đề cao nguyên tử , khinh khí hạch nhân, vi trùng , Laser mà không hề ngượng miệng thẹn ḷng .

          Thảm họa đó đă thúc đẩy Hội Dịch Lư Việt Nam khai mở từ năm 1965 góp mặt với thời đại những mong tạo được sự Cân bằng cho Trí Tri Ư Thức ; khẩn thiết đề nghị Con người hăy trở về Nội thức , tạm quên hoặc ít nhất song hành khi học hỏi những Văn Minh ngoại thân, Văn Minh Cơ khí giết người  Văn Minh Vật chất sa đọa , tự tạo thế CÂN B̀NH cho cả hai Nền Văn Minh Vật Chất  và Văn Minh Tinh Thần .

        Dịch lư Viêt Nam đă tận tụy góp nhặt ư chí tràn đầy của dân tộc trong lănh vực Dịch lư  khởi lập một nền Văn minh Dich Lư Việt Nam . 

VI ỆT NAM DỊCH LƯ  xác  định rằng :

    1- Lư Dich là quy luật TỰ  NÓ và DO BỞI CHÍNH NÓ mà sự  Cấu  Thành Vũ Trụ Vạn Vật đều  BỞI NÓ , nó không là Tài sản cuả riêng cá nhân nào hoặc riêng Quốc gia nào ,nó có từ thuở Tạo thiên lập địa và hiện hữu măi măi đến ngàn đời sau , cho nên người Hội Lư được Lư Dịch phải  là Nguời  Giác ngộ Đại Đạo Vũ Trụ và Quán Thông Tiểu Vũ trụ Con người  ấy gọi là ĐẠT LƯ .

        Danh Lư Âm Duơng là danh từ tối cổ của Nhân loại, và cũng không là của  riêng một dân tộc nào cả.

   2-  V́ vậy kẻ nào rêu rao đó là khám phá cuả ḿnh đều nên đánh giá là phuờng  trục lợi , Có mưu  đồ đen tối hay muốn  mang hiểu biết cuả ḿnh ḷe bịp Thiên hạ  ...

3-  Dĩ nhiên  từ khi Lư Dich đă Biến hoá Hoá Thành thành ra VŨ TRU và Muôn loài rồi th́ Con Nguời mới  ở bất cứ Nguơn đại nào từ Thời Ăn Lông ở lỗ cho đến Thời cực thịnh Văn Minh , một khi đă Tu Tập Chiêm nghiệm và Hội Lư đều muốn để lại cho Hậu Thế cái Kinh nghiệm của ḿnh Thực thi  VŨ TRỤ ĐẠO.   Nhưng than ôi !!! Cái Tâm ư cuả Thánh nhân đă không được con nguời dùng ĐẠO để đem Lợi Lạc cho nhân loại chẳng những thế c̣n bưng bít , xuyên tạc cái Sở Đắc chiếm hữu tác oai tác quái...

4-  Thế nên mỗi Dân Tộc đều có những Thánh Nhân Hội Lư , mỗi cách quảng diễn Lư Dich đều có khác hoặc hơi khác , hà cớ ǵ hễ cứ nói DICH LƯ  là nói của TẦU , có  ư nghĩ  này là đă phản lại VŨ TRU ĐẠO rồi làm ǵ c̣n VÔ TƯ TÍNH nữa, vả lại riêng đối với người Việt Nam chúng ta , chúng ta cần xoá bỏ ngay dù chỉ là câu nói vô t́nh nhưng chính trong sự  Vô t́nh ấy đă thể hiện cái mặc cảm tự ti mà những kẻ có Âm mưu xâm lăng  đă hàng ngàn ngàn năm đốt sách ,xóa chữ không muốn cho giống dân VIỆT này ngẩng  đầu dậy .

5. -  Các vi Thánh  người Trung Hoa cũng chỉ là truyền đạt Tâm Thức

       Lư Dich do một Vĩ nhân của Nhân loại vào thời Cổ Đại muốn để lại sự chứng ngộ về ÂM DƯƠNG LƯ  cuả ḿnh qua các H́nh Đồ.

       V́ thế chúng ta không thể nói Lư Dich là cuả Văn Vuơng  hay Khổng Tử hay của Tầu mà chỉ có thể nói Các Tài liệu Sách vở  về Dịch Lư của Trung Hoa hiện nay là do các Vị này viết lại cho đời sau với Thành ư Vô Tư của ḿnh theo cách lư giải cuả Nguời Trung Hoa nên thuờng goi là Dich Tầu. Vậy nếu nguời VN diễn nghiă , san định theo cách hiểu của người VN quảng diễn theo tâm thức Việt th́ gọi là Dich lư VN , DLVN thực sự có những huớng dẫn , Lư giải  thích đáng cho nguời VN nói riêng và Nhân loai nói chung để  dễ dàng Hội Lư cũng đâu có ǵ chói tai gai mắt , nếu có th́ chỉ nNghịch ư với những nguời coi thuờng Dịch Lư  hoặc chẳng hiểu ǵ  về  Đức VÔ  TƯ cuả Lư Dich .

HỘI  DỊCH LƯ VN chuyển đạt  LƯ DỊCH đến Nhân loại bằng  DỊCH LƯ VN là :

  Khai mở Kỷ Nguyên Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ư Thức

 đến mọi người và cho cả nhân loại vậy .

      Kính cáo .

      Thỉnh ư Sư Tổ

      XUÂN PHONG Dịch Lư Sĩ.

      CAO VƯƠNG NGUYÊN Đại Sư Huynh

      Trần Đức 

      Cao Đẳng Đệ tử đời thứ hai .

 


01/22/2005 09:55:16 AM