ĐỜI NGƯỜI VÀ SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH LƯ VN
XEM CHỈ TAY
PHÉP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHÉP BÓI BÀI
XEM CHỮ
PHÉP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Trang Chủ                                     Gởi Ư Kiến  

GIỚI THIỆU KHOA XEM CHỈ TAY

 

          Theo Funk Wagnalls New Encyclopedia năm 1992 th́ khoa xem chỉ tay bắt đầu vào thời Ai Cập Cổ Đại. Về sau khoa xem chỉ tay phát triển mạnh vào thời Trung Cổ. Từ thế kỷ thứ 19, khoa xem chỉ tay nổi bật so với các khoa bói toán khác trong vấn đề giải đoán vận mệnh của con người.

            Tuy nhiên, theo thời gian khoa xem chỉ tay không c̣n phát triển mạnh v́ một vài lư do:

            1)- Số người nghiên cứu không nhiều và ít có sự tham khảo tài liệu của nhau v́ t́nh trạng độc quyền, không muốn phổ biến ra ngoài.

            2)- Một số người cho rằng việc nghiên cứu chỉ tay là một làm vô bổ thậm chí c̣n cho là mê tín dị đoan.

            Ngày nay, không những có những nhà nghiên cứu chỉ tay mà c̣n có thên những nhà khoa học cũng ra công t́m hiểu v́ họ đă nhận thấy có sự liên quan mật thiết giữa những đường chỉ, bàn tay, dấu hiệu với cá tính và bệnh lư của con người. Những nhà chính trị, quân sự, ngoại giao, thương mại cũng muốn t́m hiểu những điều bí ẩn trên bàn tay để hiểu được nhân sự mà ḿnh muốn đối tác hay cạnh tranh không ngoài mục tiêu: "Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng."

 


01/03/2005 08:15:11 PM