Make your own free website on Tripod.com

 

 

ĐỜI NGƯỜI VÀ SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH LƯ VN
XEM CHỈ TAY
PHÉP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHÉP BÓI BÀI
XEM CHỮ
PHÉP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

 

   TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Trang Chủ                                                                                                Gởi Ư Kiến  

ĐƯỜNG DU LỊCH (Viễn Du)

     

 

- Đường Du Lịch chạy từ bàn tay ở g̣ Thái Âm và chạy vào gặp đường may mắn: Biểu hiện của sự phát triển công danh, sự nghiệp nhờ sống xa xứ nhất là về mặt thương mại.

 

- Số 1: Chuyến viễn du gặp nhiều sự thất vọng.

- Số 2: Chuyến viễn du gặp nhiều sự hao tổn, mất mát.

- Số 3: Coi chừng gặp tai nạn trong khi đi xa.

- Số 4: Coi chừng gặp tai nạn nhất là vị trí ở đầu  trong khi đi xa.

 

           

- Dấu hiệu của một cuộc viễn du đầy trở ngại hoặc bị bệnh khi đang viễn du.

 

           

 

 


01/03/2005 07:47:00 PM