Make your own free website on Tripod.com

 

 

ĐỜI NGƯỜI V SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH L VN
XEM CHỈ TAY
PHP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHP BI BI
XEM CHỮ K
PHP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Trang Chủ                                            Gởi  Kiến  

Cc G Trong Bn Tay

 

A. G Mộc Tinh

B. G Th Tinh

C. G Thi Dương

D. G Thủy Tinh

E. G Hỏa Tinh Dương

G. G Kim Tinh

H. G Hỏa Tinh m

I. G Thi m

J. Đồng Hỏa Tinh

                              Cc G Trn Bn Tay

G Mộc Tinh

G Mộc Tinh (dưới ngn trỏ): Nếu cao qu l ham cng danh. địa vị. Nếu khng c t vết, sng sủa, no đầy biểu biện của một ti năng lnh đạo v c nghị lực to lớn. G cng tốt thm nếu c cc dấu hiệu như vung, ngi sao hay chữ thập.

G Thổ Tinh

G Thổ Tinh (dưới ngn giữa): Nếu nh ln cao qu  thnh g cao l người hay buồn vu vơ. Nếu ngn giữa cũng cao so với cc ngn khc th đy l con người tuy c ti nhưng hay nghĩ đến lợi lộc. Nếu g bị trũng su th đời sống bị vất v.

G Thi Dương

G Thi Dương (dưới ngn p t): Nếu nh cao l người đam m nghệ thuật. Nếu cao vừa phải, sng sủa l người thch pht triển về thương mại. C ti về giao tế, tnh người điềm đạm.

G Thủy Tinh

G Thủy Tinh (dưới ngn t): nếu g nổi cao v ngn t cũng vượt cao qu lng thứ nhất của ngn p t biểu hiện của mẫu người bạn gi c ti ngoại giao, ranh mnh, lanh lợi đến độ thng minh, qủi quyệt. Dễ thnh cng về thương mại.

G Thi m

G Thi m (ở ba bn tay): Nếu g nh cao, sng sủa th sẽ pht triển về cng danh sự nghiệp; nhất l về lnh vực nghệ thuật. Nếu g nh cao qu trong bn tay người nữ th đy l mẫu người bạn gi mơ mộng thi qu nn kh thnh sự nghiệp.

 

Hỏa Tinh m Hỏa Tinh Dương Đồng Hỏa Tinh

G Hỏa Tinh: C tất cả 3 phần: Hỏa Tinh m, Hỏa Tinh Dương v Đồng Hỏa Tinh.

     -  Hai g Hỏa Tinh m v Dương tạo sự thăng bằng về ch hướng của mỗi con người. Do đ nếu cả hai g ny đều bị trũng xuống th ch hướng con người suy giảm, nhưng nếu cả hai g đều được nẩy nở th con người đm ra ham hố hoạt động m c thể đi đến sự thất bại.

     -  Đồng Hỏa Tinh sẽ gip kềm hm được sự qu trớn ni trn khi hai g (m v Dương) nẩy nở th g ny sẽ lm xuống.

 

G Kim Tinh

G Kim Tinh: Thuộc lnh vực tnh cảm, sự ước muốn v sức khỏe. G cng nổi cao th sự mong ước cng nhiều.

 

Cc Vng Ảnh Hưởng Của Những G Trn Bn Tay

Từ mỗi g trn bn tay, hy tưởng tượng c những đường thẳng giới hạn cc g chạy đến đường sanh đạo. Những g pht sinh xuất hiện trong vng đ đều chịu ảnh hưởng của cc g tương ứng.

 

   

          


01/03/2005 08:15:34 PM