Make your own free website on Tripod.com

 

 

ĐỜI NGƯỜI VÀ SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH LƯ VN
XEM CHỈ TAY
PHÉP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHÉP BÓI BÀI
XEM CHỮ
PHÉP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Trang Chủ                                               Gởi Ư Kiến  

BIẾN THÔNG THIÊN ĐỊA TẤT YẾU

 

            Phàm người học Dịch đều nên biết mỗi vật đều có 1 thân h́nh, mỗi thân h́nh đều có âm dương, thượng hạ, tả hữu. Khi 1 Dịch tượng đă tính xong là 6 vạch là thành 1 quái lư, quái tượng. Quái lư đó đối với người học Dịch thường thường phải ví như là 1 trạng thái, 1 cảnh huống, 1 sự kiện, 1 khí vật, 1 vận thế..v..v...

        Người đời khó đạt được Dịch là tại chẳng học Dịch lư mà lại chỉ học từ chương chết nghĩa, và cũng bởi chưa hiểu rơ ràng nghĩa lư của từng Quái một mà đă vội vă đi sâu vào Dịch, rốt cuộc sẽ mất lư, mất đường lối, rồi mất ḷng tự tin mà đâm ra chán nản cũng nên.

        Biết rằng mỗi người là 1 trường hợp, đứng trong 1 cuộc diện hay cục bộ khác nhau mà nguyên lư th́ chỉ có 1. Cái chỉ có 1 ấy nay xin dẫn chứng sơ mọn dưới đây:

            Ví dụ: Ta tính được Dịch tượng là Hỏa Sơn Lữ, Quái nghĩa là Khách dă. Cứ theo khoa Động Tĩnh học th́ bạn biết là khách động hoặc suy xét về trong nhà th́ người ở trọ có chuyện. Suy về nhà quán th́ là quán trọ, quán nước, tiệm hớt tóc có chuyện. Suy về Tĩnh vật trên 1 chiếc xe th́ là cái yên phụ để chở thêm. Suy về xuất dương cư ngụ là ngoại trú. Suy về sự thể là tạm ghé. Đại khái cái nguyên lư của nó là Khách dă, là đỗ nhờ tá túc. Biết thích nghi với hoàn cảnh xă hội, thời đại th́ biết được việc xảy ra cho chính ḿnh hay cho người khác. Sở dĩ biết được chính xác là v́ mỗi khi đă tính xong 1 Dịch tượng, trước tiên nên xét thế vị thân ḿnh, nếu không có lư đó với Dịch tượng đó, th́ phải xét bàng cận văng lai, thứ mới đến làng xóm, rộng ra nữa là làng tỉnh của ḿnh đang ở. Rộng nữa là 1 quốc gia hay quốc tế.

THIÊN QUAN THẾ GIỚI HỆ ĐỒ      

            Thiên quan thế giới hệ là khắp hoàn cầu đều sống trong ṿng nhật nguyệt tinh thần hoặc muốn lấy ngày làm đêm, đêm làm ngày cũng đều là ảnh hưởng không khác được, vẫn phải đứng trong vũ trụ Dịch, trong luật của Tạo Hóa.

            Bạn có thể áp dụng Động Tĩnh Công Thức Toán Pháp nhưng phải biết nh́n. Sau thời kỳ nhuần nhă th́ chỉ ở trong ḷng bàn tay chớ chẳng có ǵ là khó khăn cả.

CÁCH NH̀N BẢN ĐỒ

            Thí dụ hôm nay ở Việt-Nam giờ Tư, dịch tượng là Địa Thiên Thái, ṿng vuông ở trong, nhưng trên 1 xứ khác đă đến giờ Ngọ, và rồi cùng trong ngày đó ở Việt-Nam khi mặt trời đến giờ Ngọ th́ Việt-Nam có dịch tượng là Địa Sơn Khiêm th́ cái xứ có giờ Ngọ khi năy sẽ có dịch tượng là Thiên Trạch Lư ở ṿng tṛn ngoài (giờ Tư), c̣n ở sau Việt-Nam là Địa Trạch Lâm giờ Dậu, Địa Lôi Phục giờ Hợi.

            

 


01/04/2005 08:22:20 AM